Woman Secret – Imperial VITAMINS

Tehotenské testy

Tehotenské testy Woman secret "BABY" sú určené k rýchlemu a spoľahlivému zisteniu včasného tehotenstva. V tele tehotnej ženy sa nachádza hormón nazývaný HCG (hormón choriový gonadotropín). Tento HCG hormón je produkovaný bunkami vyvíjajúcej sa placenty a jeho koncentrácia v krvi a v moči významne stúpa.

V prvých týždňoch po otehotnení takmer každý deň. Pomocou našich tehotenských testov tak môžete zistiť, či ste alebo nie ste tehotná. Testy je možné vďaka vysokej citlivosti 10mlU/ml použiť kedykoľvek v priebehu 24 hodín, tzn. že nemusíte použiť ranný moč.

Tyčinka, prúžok alebo kazeta?

Všetky formy tehotenského testu sú veľmi presné. Na základe klinických laboratórnych testov bola presnosť väčšia ako 99,5 %. Sú navrhnuté na domáce i profesionálne použitie a CE certifikované. Formy tehotenského testu sa líšia iba testovacím postupom. Záleží len na Vás, ktorá forma Vám bude viac vyhovovať a ktorú si vyberiete.

Prúžkový Woman secret BABY 2,90 €
Prúžkový Woman secret BABY
 • Podrobné informácie

  Tehotenský test vo forme prúžku je najjednoduchší a najlacnejší variant diagnostického testovania. Tehotenský test je navrhnutý na rýchle vizuálne zistenie výsledku zo vzorky moču.

  Vysokokvalitný tehotenský test, ktorý zisťuje prítomnosť HCG hormónu v moči na úrovni 10mlU/ml pre skoré zisťovanie gravidity. Vysoká citlivosť testu a jeho presnosť, Vám pri správnom použití testu umožní zistiť Vaše tehotenstvo už 5-7 dní po počatí. Manipulácia s testom je jednoduchá a rýchla. Test je možné použiť v priebehu celého dňa.

 • Návod na použitie
  • Kedy môžete test použiť?
   5-7 dní po počatí
  • Ako narábať s testovacím prúžkom?
   Odoberte vzorku moču do čistej nádoby. Najlepší je raňajší moč, nakoľko má hormón HCG najvyššiu koncentráciu, ale môže byť použitá aj vzorka moču odobratá kedykoľvek v priebehu dňa.
  • Prevedenie testu:
   1. Test aplikujte pri izbovej teplote. Otvorte ochranný obal a vyberte testovací prúžok.
   2. Uchopte prúžok za modrý koniec. Opačného konca sa nedotýkajte, nakoľko by mohlo dôjsť ku skresleniu výsledku a ponorte ho na 10 sekúnd do nádoby so vzorkou moču po vyznačenú časť (MAX).
   3. Prúžok položte na podložku a počkajte, pokým sa objavia farebné čiarky. V závislosti od koncentrácie HCG hormónu sa výsledky môžu ukázať do 40 sekúnd. Kompletný výsledok by mal byť viditeľný do 5 minút. Nikdy nezisťujte výsledok testu po dlhšej dobe ako 10 minút od aplikácie vzorky moču.
  • Vyhodnotenie výsledku testu
   Negatívny výsledok: v testovacej časti sa objaví jedna ružová čiarka, ktorá potvrdzuje, že nie ste tehotná. Ak sa však menštruácia nedostavila, zopakujte test s novým prúžkom.
   Pozitívny výsledok: ak sa objavia dve ružové čiarky v testovacej časti, znamená to, že ste tehotná. HCG hormón bol detekovaný vo Vašom moči. Jedna čiarka môže byť svetlejšia ako druhá, čo však nemá žiadny vplyv na pozitívny výsledok.
   Chybný výsledok: ak sa v kontrolnom okienku nezobrazí žiadna čiarka, test bol vykonaný chybne. Test opakujte s novým prúžkom.
Tyčinkový Woman secret BABY 3,90 €
Tyčinkový Woman secret BABY
 • Podrobné informácie

  Vysokokvalitný tehotenský test, ktorý zisťuje prítomnosť HCG hormónu v moči na úrovni 10mlU/ml pre skoré zisťovanie gravidity. Vysoká citlivosť testu a jeho presnosť Vám pri správnom použití testu umožní zistiť Vaše tehotenstvo už 5-7 dní po počatí. Manipulácia s testom je jednoduchá a rýchla. Test je možné použiť v priebehu celého dňa. Jednokrokový tehotenský HCG test je určený pre domáce použitie.

 • Návod na použitie
  • Kedy môžete test použiť?
   5-7 dní po počatí
  • Prevedenie testu
   • 1. Test aplikujte pri izbovej teplote. Otvorte ochranný obal a vyberte testovaciu tyčinku. Odstráňte farebný kryt, aby ste odkryli absorbčnú časť tyčinky.
   • 2. Tyčinku uchopte tak, aby absorbčná časť smerovala nadol. Nasmerujte absorbčnú časť tyčinky  priamo do prúdu moču, až pokiaľ nie je úplne nasiaknutá (min. 10 sekúnd). Nepriepustná fólia v kontrolnom okienku zabráni priamemu styku s tekutinou.
   • 3. Vzorku moču môžete odobrať aj do čistej nádoby a absorbčnú časť tyčinky ponorte do odobratej vzorky na 10 sekúnd.
   • 4. Položte testovaciu tyčinku na podložku a nasaďte naspäť na absorbčnú časť ochranný kryt.
   • 5. Počkajte, pokým sa v kontrolnom okienku objavia farebné čiarky. V závislosti od koncentrácie HCG hormónu sa výsledky môžu ukázať do 40 sekúnd. Kompletný výsledok by mal byť viditeľný do 5 minút. Nikdy nezisťujte výsledok testu po dlhšej dobe ako 10 minút od aplikácie vzorky moču.
  • Vyhodnotenie výsledku testu:
   Negatívny výsledok: Pokiaľ sa v kontrolnom okienku vedľa "C" objaví len jedna čiarka, znamená to, že nie ste tehotná. Ak sa však menštruácia nedostavila, zopakujte test s novou tyčinkou.
   Pozitívny výsledok: Pokiaľ sa v kontrolnom okienku objavia dve farebné čiarky vedľa "C" aj "T", znamená to, že ste tehotná. HCG hormón bol detekovaný vo Vašom moči. Jedna čiarka môže byť svetlejšia ako druhá, čo však nemá žiadny vplyv na pozitívny výsledok.
   Chybný výsledok: Ak sa v kontrolnom okienku nezobrazí žiadna čiarka, test bol vykonaný chybne. Test opakujte s novou tyčinkou.
Kazetový Woman secret BABY 3,50 €
Kazetový Woman secret BABY
 • Podrobné informácie

  Vysokokvalitný tehotenský test, ktorý zisťuje prítomnosť HCG hormónu v moči na úrovni 10mlU/ml pre skoré zisťovanie gravidity. Tehotenský test vo forme kazety je plastové púzdro obsahujúce reakčný prúžok. Výhodou testovacej kazety je aplikácia presného množstva vzorky moču a eliminácia možných odchýlok od predpísaného testovacieho postupu pri použití prúžku, tým je možné dosiahnuť presnejší vizuálny výsledok testu. 

 • Návod na použitie
  • Kedy môžete test použiť?
   5-7 dní po počatí
  • Prevedenie testu
   Odoberte vzorku moču do plastovej nádobky ktorá je súčasťou balenia. Najlepší je raňajší moč, nakoľko má hormón HCG najvyššiu koncentráciu, ale môže byť použitá aj vzorka moču odobratá kedykoľvek v priebehu dňa.
   • 1. Test aplikujte pri izbovej teplote. Otvorte ochranný obal a vyberte testovaciu kazetu.
   • 2. Priloženou pipetkou nasajte odobratý moč. Do kruhového otvoru nakvapkajte 4 kvapky vzorky moču, čím sa zabezpečí rovnomerný prienik vzorky moču cez reakčnú oblasť prúžku.
   • 3. Počkajte, pokým sa v kontrolnom okienku objavia farebné čiarky. V závislosti od koncentrácie HCG hormónu sa výsledky môžu ukázať do 40 sekúnd. Kompletný výsledok by mal byť viditeľný do 5 minút. Nikdy nezisťujte výsledok testu po dlhšej dobe ako 10 minút od aplikácie vzorky moču.
  • Vyhodnotenie výsledku testu:
   Negatívny výsledok: Pokiaľ sa v kontrolnom okienku vedľa "C" objaví len jedna čiarka, znamená to, že nie ste tehotná. Ak sa však menštruácia nedostavila, zopakujte test s novou kazetou.
   Pozitívny výsledok: Pokiaľ sa v kontrolnom okienku objavia dve farebné čiarky vedľa "C" i "T", znamená to, že ste tehotná. HCG hormón bol detekovaný vo Vašom moči. Jedna čiarka môže byť svetlejšia ako druhá, čo však nemá žiadny vplyv na pozitívny výsledok.
   Chybný výsledok: Ak sa v kontrolnom okienku nezobrazí žiadna čiarka, test bol vykonaný chybne. Test opakujte s novou kazetou.