Woman Secret – Imperial VITAMINS

Ovulačné testy

Ovulačné testy sú dobrým pomocníkom pre páry, ktoré sa pokúšajú otehotnieť. Pomocou týchto testov môžete určiť s 99,5% presnosťou vaše najplodnejšie dni v mesiaci.

Ovulačné testy fungujú na rovnakom princípe ako tehotenské testy.

Ovulačný test vyzerá rovnako tehotenský test a taktiež sa rovnako používa. Výsledok testu je viditeľný už za pár minút, je teda dostatočne rýchly a vďaka nemu môžete stanoviť svoje plodné dni. Každá žena môže mať plodné dni v inú dobu, a preto nie je ľahké si vždy správne vypočítať ovuláciu. Ovulačné testy sú preto najvhodnejším riešením.

Ako ovulačný test funguje?

Ovulačný test zistí vo vzorke moču LH hormón (ľudský luteinizačný hormón), ktorý sa vylučuje do krvného obehu, a potom do moču v období ovulácie. Vďaka tomuto testu môžete celkom presne určiť svoje plodné dni.

LH hormón hrá dôležitú úlohu. Normálne sa LH hormón v moči vyskytuje len vo veľmi malom množstve, avšak v polovici cyklu sa jeho výskyt mnohonásobne zvýši, obyčajne 1-2 dni pred ovuláciou. Sledovaním LH hormónu v moči je možné určiť optimálnu šancu na oplodnenie vajíčka.

Jednokrokový prúžkový ovulačný test 5v1 5,40 €
Jednokrokový prúžkový ovulačný test 5v1
 • Podrobné informácie

  Jednokrokový LH - močový ovulačný test je rýchly a jednoducho použiteľný. Je to kvalitný test, ktorý dokáže predpovedať, kedy máte LH (luteinizačný hormón) zvýšený a každodenným použitím ovulačného testu ľahko zistíte, kedy sa blížite k ovulácii. Nárast LH signalizuje, že k ovulácií môže dôjsť v najbližších 24-28 hodinách. Ak budete mať pohlavný styk počas týchto 24-28 hodín po zistení nárastu LH hormónu, Vaše šance na otehotnenie sa budú maximalizovať. Woman secret "Right time" Vám pomôže denne sledovať Vašu ovuláciu a plodnosť.

 • Návod na použitie

  Kedy začať s testom?
  Nižšie uvedená tabuľka Vám pomôže určiť, kedy by ste mali začať s testovaním. Testovanie opakujte každý deň, až pokým test bude indikovať, že ovuláciu budete mať nasledujúcich 24-48 hodín. Ak chcete otehotnieť, je najlepší čas mať pohlavný styk v tomto časovom rozmedzí.

  Pred uskutočnením ovulačného testu je potrebné poznať dĺžku menštruačného cyklu. Menštruačným cyklom sa rozumie počet dní rátaných od prvého dňa menštruačného krvácania do dňa predchádzajúceho prvému dňu menštruačného krvácania nasledujúceho cyklu. Predpokladá sa, že ovulácia nastáva v polovici cyklu.

  Dĺžka cyklu

  Začiatok testovania

  ˂ 35 dní

  Deň po skončení menštruačného cyklu

  ≥ 35 dní

  Tri dni po skončení menštruačného cyklu

  Vzorky moču:

  • 1. Nepoužívajte vzorky moču odobraté  zavčasu ráno, nakoľko ranný moč neobsahuje dostatok LH. Nedosiahli by ste správny výsledok
  • 2. Na testovanie je najlepšie použiť moč odobratý medzi 10.-20. hodinou.
  • 3. Používajte moč odobratý približne v rovnakom čase každého dňa testovania.
  • 4. Znížte príjem tekutín 2 hodiny pred odberom vzorky moču, nakoľko môže dôjsť k zníženiu koncentrácie LH v moči.

  Návod na použitie

  • 1. Pred testovaním dbajte na to, aby ovulačný test a vzorka moču mali izbovú teplotu (18-30°).
  • 2. Do čistej a suchej nádoby odoberte vzorku moču.
  • 3. Testovací prúžok vyberte z ochranného obalu a uchopte ho za farebnú časť. Opačnej strany sa nedotýkajte, aby nedošlo ku skresleniu výsledku testu.
  • 4. Testovací prúžok ponorte na 10 sekúnd do nádoby so vzorkou moču, ale len na vyznačenú časť (←MAX).
  • 5. Položte ho na podložku (nie na savý papier!) a počkajte, kým sa objavia farebné čiarky. V závislosti od koncentrácie LH sa môže pozitívny výsledok objaviť do 40 sekúnd. Avšak na potvrdenie negatívneho výsledku počkajte na reakciu 10 minút. Nikdy nezisťujte výsledok testu po dlhšej dobe ako 30 minút od aplikácie vzorky moču.


  Vyhodnotenie výsledku testu
  Negatívny: Ak sa v testovacej časti objaví len jedna čiarka, prípadne sa objaví druhá čiarka, avšak výrazne bledšia, test je negatívny.

  Pozitívny: Ak sú v testovacej časti rovnako viditeľné obidve čiarky, prípadne jedna čiarka je rovnaká alebo tmavšia ako druhá čiarka, ovuláciu budete mať pravdepodobne nasledujúcich 24-48 hodín. Ak chcete otehotnieť, je najlepší čas mať pohlavný styk pred uplynutím 48 hodín.

  Chybný: Ak sa v testovacej časti neobjaví žiadna čiarka, test bol vykonaný chybne. Test opakujte len s novým prúžkom.

Jednokrokový prúžkový ovulačný test 20v1 14,90 €
Jednokrokový prúžkový ovulačný test 20v1
 • Podrobné informácie

  Jednokrokový LH - močový ovulačný test je rýchly a jednoducho použiteľný. Je to kvalitný test, ktorý dokáže predpovedať, kedy máte LH (luteinizačný hormón) zvýšený a každodenným použitím ovulačného testu ľahko zistíte, kedy sa blížite k ovulácii. Nárast LH signalizuje, že k ovulácií môže dôjsť v najbližších 24-28 hodinách. Ak budete mať pohlavný styk počas týchto 24-28 hodín po zistení nárastu LH hormónu, Vaše šance na otehotnenie sa budú maximalizovať. Woman secret "Right time" Vám pomôže denne sledovať Vašu ovuláciu a plodnosť.

 • Návod na použitie

  Kedy začať s testom?
  Nižšie uvedená tabuľka Vám pomôže určiť, kedy by ste mali začať s testovaním. Testovanie opakujte každý deň, až pokým test bude indikovať, že ovuláciu budete mať nasledujúcich 24-48 hodín. Ak chcete otehotnieť, je najlepší čas mať pohlavný styk v tomto časovom rozmedzí.

  Pred uskutočnením ovulačného testu je potrebné poznať dĺžku menštruačného cyklu. Menštruačným cyklom sa rozumie počet dní rátaných od prvého dňa menštruačného krvácania do dňa predchádzajúceho prvému dňu menštruačného krvácania nasledujúceho cyklu. Predpokladá sa, že ovulácia nastáva v polovici cyklu.

  Dĺžka cyklu

  Začiatok testovania

  ˂ 35 dní

  Deň po skončení menštruačného cyklu

  ≥ 35 dní

  Tri dni po skončení menštruačného cyklu

  Vzorky moču:

  • 1. Nepoužívajte vzorky moču odobraté  zavčasu ráno, nakoľko ranný moč neobsahuje dostatok LH. Nedosiahli by ste správny výsledok
  • 2. Na testovanie je najlepšie použiť moč odobratý medzi 10.-20. hodinou.
  • 3. Používajte moč odobratý približne v rovnakom čase každého dňa testovania.
  • 4. Znížte príjem tekutín 2 hodiny pred odberom vzorky moču, nakoľko môže dôjsť k zníženiu koncentrácie LH v moči.

  Návod na použitie

  • 1. Pred testovaním dbajte na to, aby ovulačný test a vzorka moču mali izbovú teplotu (18-30°).
  • 2. Do čistej a suchej nádoby odoberte vzorku moču.
  • 3. Testovací prúžok vyberte z ochranného obalu a uchopte ho za farebnú časť. Opačnej strany sa nedotýkajte, aby nedošlo ku skresleniu výsledku testu.
  • 4. Testovací prúžok ponorte na 10 sekúnd do nádoby so vzorkou moču, ale len na vyznačenú časť (←MAX).
  • 5. Položte ho na podložku (nie na savý papier!) a počkajte, kým sa objavia farebné čiarky. V závislosti od koncentrácie LH sa môže pozitívny výsledok objaviť do 40 sekúnd. Avšak na potvrdenie negatívneho výsledku počkajte na reakciu 10 minút. Nikdy nezisťujte výsledok testu po dlhšej dobe ako 30 minút od aplikácie vzorky moču.


  Vyhodnotenie výsledku testu
  Negatívny: Ak sa v testovacej časti objaví len jedna čiarka, prípadne sa objaví druhá čiarka, avšak výrazne bledšia, test je negatívny.

  Pozitívny: Ak sú v testovacej časti rovnako viditeľné obidve čiarky, prípadne jedna čiarka je rovnaká alebo tmavšia ako druhá čiarka, ovuláciu budete mať pravdepodobne nasledujúcich 24-48 hodín. Ak chcete otehotnieť, je najlepší čas mať pohlavný styk pred uplynutím 48 hodín.

  Chybný: Ak sa v testovacej časti neobjaví žiadna čiarka, test bol vykonaný chybne. Test opakujte len s novým prúžkom.