Woman Secret – Imperial VITAMINS

23 / aug

Povinnosti na úradoch po pôrode: Čo všetko a kde treba vybaviť?

Na aké úrady treba zájsť, keď sa vám narodí dieťa?

S príchodom dieťatka na svet vás nečakajú len samé radosti, ale aj povinnosti. Vybavovačky nie sú nijak zvlášť príjemné, ale bohužiaľ nevyhnutné.

Preto sme pre vás pripravili sprievodcu úradnými povinnosťami a dnes vám prinášame druhý zoznam, ktorý vám pomôže zorientovať sa v tejto problematike po narodení dieťaťa. V tomto období oceníte pomoc otecka, ktorý vám môže pomôcť vybaviť všetko, čo potrebujete. Obrovský obdiv si v tomto smere zaslúžia slobodné mamičky, ktoré musia zvládnuť všetko samé. A verte tomu, že je toho naozaj dosť...

1. FORMULÁRE, KTORÉ DOSTANETE V PÔRODNICI: ČO S NIMI?

Po pôrode vám nemocnica vydá tri druhy tlačív, ktoré musíte následne posunúť potrebným inštitúciám.

a) Správa pre pediatra

Prvá je správa o novorodencovi, ktorá zhrňuje všetky potrebné údaje o bábätku a priebehu pôrodu. Tú je potrebné odovzdať vášmu pediatrovi, ktorý tak bude mať prvý záznam o vašom drobčekovi. Ideálne je doručiť ju do 24 hodín od pôrodu – pokiaľ nie je nejaký sviatok alebo víkend.

b) Správa pre gynekológa

Druhým dokladom je rovnaká správa o vašom zdravotnom stave, ktorá je určená pre vášho gynekológa. S tou sa už nemusíte tak ponáhľať a stačí ju odovzdať pri prvej popôrodnej kontrole.

c) Hlásenie o narodení dieťaťa

No a potom je tu hlásenie o narodení dieťaťa, ktoré je potrebné pri vybavovaní rodného listu. Niektoré pôrodnice uľahčujú rodičom situáciu aspoň v tom, že všetky tieto správy sami odošlú na potrebné miesta a vy už dostanete len výsledné potvrdenia.

2. RODNÝ LIST A RODNÉ ČÍSLO DIEŤATKA

Vybavuje sa na matrike prislúchajúcej vášmu bydlisku. Úradníčke musíte okrem hlásenia o narodení dieťaťa doložiť aj váš sobášny list a občianske preukazy oboch rodičov. Tento doklad sa vydáva zvyčajne do jedného týždňa. Spolu s ním bude dieťaťu pridelené i rodné číslo. Jednu z jeho kópií musíte zaslať i zamestnávateľovi a to kvôli vyplácaniu finančného príspevku.

a) Slobodné mamičky

Ak je žena slobodnou matkou, poskytuje len vlastné údaje. Keď bude žiadať o priznanie otcovstva a následne súdne vymáhať alimenty, musí to uviesť už v tomto momente.

b) Rozvedené mamičky

Ak máte dieťa po tom, čo ste sa rozviedli a neuzatvorili ďalší zväzok, je nutné doniesť súdne rozhodnutie o rozvode.

 c) Vdovy

Keď ste vdova, musíte doložiť úmrtný list bývalého manžela.

3. TRVALÝ POBYT DIEŤATKA

Keď už máte v rukách rodný list, musíte vybaviť ďalšiu formalitu a tou je trvalý pobyt. Ten musí byť identický s trvalým pobytom matky. Nahlasuje sa to na mestskom alebo obecnom úrade v mieste vášho bydliska. Budete na to potrebovať originál rodného listu a váš občiansky preukaz. No nemusíte tam byť fyzicky prítomná, vybaviť to môže aj váš manžel. Trvalý pobyt musíte nahlásiť do troch dní od obdržania rodného listu.

4. ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA: DIEŤA TREBA PRIHLÁSIŤ!

Aspoň na toto budete mať od pôrodu dostatok času. Povinnosť prihlásiť dieťa do niektorej z poisťovní je až do 60 dní od jeho narodenia. Dovtedy môžete lekárom ukázať vašu kartičku a dieťa bude na tom základe aj ošetrené. Formulár si musíte vyžiadať alebo vytlačiť z internetu od dotyčnej poisťovne, pre ktorú ste sa rozhodli. Vaša voľba je úplne slobodná a dokonca nemusí byť identická ani s poisťovňami rodičov. Po vyplnení žiadosti vám príde v stanovenej lehote kartička, ktorú budete od toho momentu používať.

5. SOCIÁLNA POISŤOVŇA: VYBAVIŤ DÔCHODKOVÉ POISTENIE

Tam si musíte vybaviť najmä vaše dôchodkové poistenie, pretože materská dovolenka sa vám bude neskôr započítavať do dôchodku, ako aj zamestnanie. Musíte to urobiť však čo najskôr, aby vám boli do neho započítané všetky dni materskej dovolenky.

Lehota je 15 dní od narodenia, v opačnom prípade sa budú počítať len dni od podania žiadosti. Na túto potrebu musíte vyplniť dve tlačivá – registračný list FO, ktorý slúži ako prihláška a taktiež prehlásenie o riadnej starostlivosti o dieťa. Vhodné je doplniť aj fotokópiu rodného listu dieťaťa.

Potrebné tlačivá do sociálnej poisťovne - čestné prehlásenie o starostlivosti o dieťa, registračný formulár

6. ŽIADOSTI O ĎALŠIE PRÍSPEVKY

Konkrétnym možnostiam jednorazových príspevkov, prídavkov a príplatkov sa budeme venovať v nasledujúcom článku. Pre úplnosť informácii uvedieme však fakt, že so všetkými týmito žiadosťami sa musíte obrátiť na príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Keďže všetky platby korigujú práve oni, musíte tu odovzdať vyplnené žiadosti spolu s priloženou kópiou rodného listu.

7. VAŠE POPLATKY A BONUSY

S narodením dieťaťa sa viažu už aj prvé odvodové povinnosti.

Platiť budete za:

a) Odvoz smetí

Keď budete nahlasovať dieťa na mestskom alebo obecnom úrade kvôli trvalému pobytu, nahláste ho hneď aj ako ďalšiu osobu v bydlisku, za ktorú musíte už od tohto momentu odvádzať poplatky za odvoz smetí.

b) Poplatky k nájomnému

Ak bývate v bytovke, musíte vášmu domovníkovi alebo poverenej osobe zo spoločenstva taktiež priniesť kópiu rodného listu, pretože sa vám zvyšujú niektoré poplatky, ktoré sa rátajú od počtu osôb žijúcich v domácnosti.

Získať môžete:

c) Daňový bonus

Peniaze však nebudete len dávať, ale aj dostávať. Nárok máte na uplatnenie daňového bonusu, ktorý sa vypláca pomimo všetkých príspevkov, no musíte byť vy alebo váš partner zamestnaní! Daňový bonus môže získať len jeden z rodičov alebo iná oprávnená osoba, ktorá žije s dieťaťom v domácnosti a jeho výška je momentálne 21,41 eur mesačne.

d) Príspevky od miest a obcí

A taktiež niektoré mestá alebo obce vyplácajú bonusové príspevky alebo dávajú nejaké darčeky každému dieťatku, ktoré je u nich zapísané na trvalý pobyt.

8. KEĎ SA DIEŤA NARODÍ U NÁS A KEĎ V CUDZINE

Občianstvo sa dedí po rodičoch dieťaťa. Keď sú rodičia Slováci, dieťaťu automaticky prislúcha slovenské občianstvo. To však nemusia využiť a môžu si zvoliť radšej štát, v ktorom aktuálne žijú a kde mamička porodila. Dvojité občianstvo je možné v tom prípade, ak je jeden z rodičov cudzinec a vtedy dieťa zdedí občianstvo po oboch rodičoch. Táto možnosť platí aj keď by bolo ich dieťa narodené na Slovensku.

a) Narodenie na Slovensku

Keď ste rodili na Slovensku, všetko prebieha ako u ostatných novorodencov. Potom si však, ak chcete cestovať, nesmiete zabudnúť vybaviť cestovný pas, ktorý je nutný už i pri batoľatách, aby ste mohli vycestovať späť do zahraničia. Ten získate po vybavení rodného listu a vyplnení následného formuláru.

b) Narodenie v zahraničí

Ak ste rodili v zahraničí a chcete, aby malo dieťa náš rodný list, musíte sa obrátiť na osobitnú matriku Ministerstva vnútra. Najskôr musíte zájsť na náš zastupiteľský úrad v dotyčnej krajine, ktorý posunie doklady o narodení dieťaťa do tejto osobitnej matriky. Prihlásiť by ste sa mohli i cez matričný úrad vášho trvalého bydliska na Slovensku, no bolo by to vzhľadom na narodenie dieťaťa trošku obtiažne. Osobitná matrika vám následne vydá rodný list aj s rodným číslom. Na zastupiteľstve musíte predložiť originál rodného listu vydaný v danej krajine, jeho preklad urobený súdnym prekladateľom, vaše občianske preukazy a taktiež sobášny list. Rodný list vám bude doručený najneskôr do troch mesiacov.

zdroj:https://najmama.aktuality.sk